Forside

Copyright Dreamcastphoto

Kort om Ecura Bo og Habilitering AS

 

 

Ecura Bo og Habilitering AS driv hovudsakleg med akutt-tiltak og individuelt retta bu- og omsorgstiltak for brukarar med spesielle hjelpebehov. Vi jobbar innanfor eit vidt spekter av problemstillingar og diagnosar men den største brukargruppa vår og som vi har mest kompetanse på er akuttetablering av bu- og omsorgstilbod til brukarar som er på veg ut frå institusjon (psykiatri, rus, fengsel, ungdomsheim, etc) eller som havnar i ein akutt situasjon i heimen eller i ei livskrise av andre årsaker. Vi etablerer bu- og omsorgstilbod både i høve til tvungen omsorg, soning eller vilkårsopphald, barnebustad, psykiatri, rus, asperger, adhd, OCD, traumer, prader willi syndrom, angelman syndrom, etc. Utagerande eller valdeleg atferd, både fysisk, verbal og non-verbal er ofte tilleggsproblematikk som våre tilsette har kompetanse på og er vane med å løyse på ein god, konstruktiv og læringsbasert måte for brukar.

 

Ecura Bo og Habilitering AS, jobbar innanfor eit vidt spekter av problemstillingar og diagnosar

Finn oss:


 

Postadresser.

Postboks 284

6852 Sogndal

Besøksadresse:

Parkvegen 2

6856 Sogndal

 

Telefon: 57 65 44 00

Telefontid: Man-Fre. 08.00-16.00

E-Post: post@melas.no

Org. Nr. 991 737 308