Akuttavdelinger

Copyright Dreamcastphoto

Akutt-teamet

 

 

Ecura Bo og Habilitering AS har mogelegheit til å sende ut akutt-team. Dette teamet består av leiarar og personale med relevant erfaring og fagkunnskap frå våre eksisterande tiltak.

 

Formålet med dette teamet er å få til ei rask og god etablering på oppdrag frå stat og kommune.

 

Dei fleste av våre tiltak startar ved at vi vert kontakt av ein kommune som ber om «akutt hjelp» til etablering av eit tiltak. Vi nyttar da vårt akutt team i ein slik fase. Teamet vil jobbe inntil vi har fått tilsett fast personale i tiltaket.

 

Akutt teamet si hovudoppgåve er å sikre ein god start for tiltaket, kartlegge brukar sitt behov i saman med pårørande og andre kjende personar. Primæroppgåvene i ein slik fase vil vere å kartlegge og etablere gode rutinar for brukar.

 

Dersom du ynskjer meir informasjon om akutt teamet, ta gjerne kontakt. Kontakt informasjonen kan du finne på høyre side under "finn oss".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutt-teamet består av personale med stor bredde i kompetanse og solid erfaring

Finn oss:


 

Postadresser.

Postboks 284

6852 Sogndal

Besøksadresse:

Parkvegen 2

6856 Sogndal

 

Telefon: 57 65 44 00

Telefontid: Man-Fre. 08.00-16.00

E-Post: post@melas.no

Org. Nr. 991 737 308